Følgere

Totalt antall sidevisninger

torsdag 25. november 2010

En fantastisk natt.

 
 
 
 
Posted by Picasa

5 kommentarer:

Per Ove sa...

Kenneth - disse nordlysbildene dine er bare utrolige, og jeg kjenner jeg savner Nord-Norge. Jeg har selv aldri fått tatt noen bilder av nordlyset, selv om jeg er født og oppvokst i landsdelen.

Det må være en flott opplevelse å koke en kaffeskvett, finne frem en varm og god jakke, rigge til stativ og kamera og være klar når det spiller på himmelhvelvingen.

Trolsk.

nouvelles couleurs - vienna atelier sa...

wow those are fantastic

Kenneth`s fotoblogg. sa...

Takker for det Per Ove. Ja ei eller 2 gode kanner med kaffe, en god termodress og BF`en kranet godt nedover ørene så en holder varmen. Så er det bare og følge med på Alomar sine grafer som står bare noen km unna oppe på fjellet. Når de begynner og danse er det bare og komme seg ut og gjøre seg klar. Da kan det vare fra noen min til mange timer hvor nordlyset er aktivt. Disse bildene ble tatt på kort tid, varte bare i 10 min så forsvant det igjen, da hadde jeg vært ute 3 timer alt og ventet. Å fortsatte å vente i yterige 3 timer før jeg satte nesen hjemover igjen da det ikke dukket opp mere nordlys. Men en fantastisk kveld med fullmåne, vindstille og -13 grader. Måtte tine løs focusen på linsa et par ganger i løpet av kvelden:-)

bicocacolors sa...

WOW!! simply wonderful!
these landscapes are extraordinary,
here I've never seen!
thanks

Kenneth`s fotoblogg. sa...

Thanks for that. Yes, one or 2 good jugs of coffee, a good thermal suit and a crane BF `well down over his ears as one keeps the heat. So is there only and follow Alomar's graphs are just a few miles away on the mountain. When they start dancing and it is just and get out and get ready. Then it can last from a few minutes to several hours where the aurora is active. These pictures were taken in a short time, only lasted 10 minutes then disappeared again, then I had been out three hours total and waited. To continue to wait for providers to 3 hours before I put the head back home when it failed to show up more lights. But a great night with full moon, no wind and -13 degrees. Had to thaw loose focus of the lens a couple times during the cold evening :-)